Sociale Vraagstukken | Wetenschappers en denkers in debat over maatschappelijke kwesties | Pagina 3

Het is naïef als gemeenten op voorhand denken dat decentralisaties en een aanpak met wijkteams goedkoper zullen zijn. Daar komt bij dat zodra professionals bij mensen over de vloer komen zij juist niet hun netwerk inschakelen.

via Sociale Vraagstukken | Wetenschappers en denkers in debat over maatschappelijke kwesties | Pagina 3.

participatiemaatschappij, die ‘van bovenaf’ wordt opgelegd.

Uitermate kritisch zijn de Amsterdamse sociologen Jan Willem Duyvendak en Evelien Tonkens over de participatiemaatschappij, die ‘van bovenaf’ wordt opgelegd.

via Sociale Vraagstukken | Wetenschappers en denkers in debat over maatschappelijke kwesties | Pagina 2.

Moeders kiezen veelal voor deeltijdwerk,

Moeders kiezen veelal voor deeltijdwerk, vaders werken vaak voltijds. Ongelijkheden in inkomen en positie zijn het ongewilde gevolg, maar aan de oorzaak wordt liever niet getornd. Of wel?

via Sociale Vraagstukken | Wetenschappers en denkers in debat over maatschappelijke kwesties.

Sociale Vraagstukken | Wetenschappers en denkers in debat over maatschappelijke kwesties

Burgerkracht is een modewoord geworden dat te pas en onpas wordt gebruikt. Daardoor wordt het feitelijk steeds meer van elke inhoud ontdaan.

via Sociale Vraagstukken | Wetenschappers en denkers in debat over maatschappelijke kwesties.

Sociale Vraagstukken | Wetenschappers en denkers in debat over maatschappelijke kwesties

Op zoek naar geschikte manieren om zich tegen arbeidsongeschiktheid te verzekeren, komen steeds meer zelfstandigen uit bij een Broodfonds

via Sociale Vraagstukken | Wetenschappers en denkers in debat over maatschappelijke kwesties.

“Participerende journalistiek is waanzinnig avontuurlijk” – Interview – De Nieuwe Reporter – Journalistiek & Nieuwe Media

Als je nonstop participeert, dan drijf je af.’ Het is journalist Stella Braam meer dan eens bijna overkomen

via “Participerende journalistiek is waanzinnig avontuurlijk” – Interview – De Nieuwe Reporter – Journalistiek & Nieuwe Media.

Onderzoeksjournalistiek –

WAT IS ONDERZOEKSJOURNALISTIEK EN HOE BEPAAL IK EEN ONDERWERP?Onderzoeksjournalistiek in brede zin is niet alleen een onthulling, het kan ook een reconstructie betreffen, een vergelijkend onderzoek of een profiel

via Cursus Onderzoeksjournalistiek – Post-script – Hogeschool van Amsterdam.

Vier lessen uit de parlementaire enquête woningcorporaties – Nederland – TROUW

Met 58 openbare verhoren lichtte de parlementaire enquêtecommissie woningcorporaties al een flinke tip van de sluier van haar bevindingen op. De lessen: de cultuur moet anders, het toezicht scherper, het ministerschap bestendiger. Maar vooral: schoenmaker, blijf bij je leest.

via Vier lessen uit de parlementaire enquête woningcorporaties – Nederland – TROUW.

Witte arbeider uit Noord voelt zich verraden en bedreigd – AMSTERDAM NOORD – PAROOL

Autochtone Amsterdammers uit Tuindorp Buik­sloot en Floradorp voelen zich in de steek gelaten en achtergesteld: migranten en yuppen bedreigen hun manier van leven.

via Witte arbeider uit Noord voelt zich verraden en bedreigd – AMSTERDAM NOORD – PAROOL.

Bos en Vogelaar hangen de vuile was buiten – Politiek – TROUW

Ella Vogelaar koos partij voor de woningcorporaties, volgens Wouter Bos. Met Wouter Bos viel niet constructief samen te werken, volgens Ella Vogelaar. Bij de Parlementaire Enquêtecommissie Woningcorporaties zetten de twee ex-ministers van de PvdA hun vete in de openbaarheid voort.

via Bos en Vogelaar hangen de vuile was buiten – Politiek – TROUW.

Laffe toezichthouders en aarzelende politici gaven zonnekoning vrij spel | Het Financieele Dagblad

Maar één conclusie staat al als een paal boven water: het toezicht op directeuren van corporaties is ernstig tekortgeschoten. De vraag is of de nieuwe controle die minister Stef Blok van Wonen voorstelt, helpt voorkomen dat de geschiedenis zich herhaalt.

via Laffe toezichthouders en aarzelende politici gaven zonnekoning vrij spel | Het Financieele Dagblad.

Nieuwe VNO-NCW-voorzitter: wij hebben ons laten chanteren door het kabinet – NRC Q

De nieuwe voorzitter van ondernemersvereniging VNO-NCW Hans de Boer vindt dat zijn organisatie zich heeft laten “chanteren” door het kabinet. Als de werkgevers niet beloofden dat ze de komende jaren 100.000 arbeidsgehandicapten aan het werk zouden helpen, zou een Quotumwet in werking treden die bedrijven verplicht om gehandicapten aan te nemen.

via Nieuwe VNO-NCW-voorzitter: wij hebben ons laten chanteren door het kabinet – NRC Q.

De Onderzoeksredactie

HOE PROVINCIEBESTUURDERS ZAKENBANKIERS  WERDEN

Door Bram Logger & Parcival Weijnen VandaagNoord-Brabant verdiende sinds de eeuwwisseling 4,7 miljard euro aan energiebelangen in vooral Essent. Ruim twee miljard is inmiddels geïnvesteerd en de eerste debacles dienen zich aan. Provinciebestuurders zijn zich gaan gedragen als durfkapitalisten die investeren wanneer banken en pensioenfondsen afhaken.

via De Onderzoeksredactie.

Sociale Vraagstukken | Wetenschappers en denkers in debat over maatschappelijke kwesties

Veel gemeenten hebben nauwelijks de kennis en de middelen om de kwaliteit van de jeugdzorg te bewaken, denkt Jana Knot-Dickscheit. Om te voorkomen dat het werk in de toekomst door ‘beunhazen’ wordt opgeknapt moet er nog een flinke slag worden gemaakt.

via Sociale Vraagstukken | Wetenschappers en denkers in debat over maatschappelijke kwesties.

Sociale Vraagstukken | Wetenschappers en denkers in debat over maatschappelijke kwesties

Jongeren krijgen constant te horen dat ze moeten excelleren, geen genoegen mogen nemen met zesjes. Ze krijgen het verwijt lui te zijn als ze daar voor passen. Maar dat is onterecht, want ze maken andere keuzes dan hun ouders. Niet meer voor rijker, meer en groter.

via Sociale Vraagstukken | Wetenschappers en denkers in debat over maatschappelijke kwesties.

Sociale Vraagstukken | Wetenschappers en denkers in debat over maatschappelijke kwesties

Jongeren krijgen constant te horen dat ze moeten excelleren, geen genoegen mogen nemen met zesjes. Ze krijgen het verwijt lui te zijn als ze daar voor passen. Maar dat is onterecht, want ze maken andere keuzes dan hun ouders. Niet meer voor rijker, meer en groter.

via Sociale Vraagstukken | Wetenschappers en denkers in debat over maatschappelijke kwesties.

Sociale Vraagstukken | Wetenschappers en denkers in debat over maatschappelijke kwesties

Zelfbeheer is een lonkend perspectief, maar betekent in de praktijk van de maatschappelijke opvang een complete wisseling van de macht. Met het concept samensturing kunnen bewoners samen met ervaringsdeskundigen én professionals vorm geven aan hun voorziening.

via Sociale Vraagstukken | Wetenschappers en denkers in debat over maatschappelijke kwesties.